Finansiera ditt köp genom leasing

Leasing är ett fördelaktigt sätt för ditt företag att direkt komma åt nyttjandet och fördela kostnaden över tiden.

Fråga oss om konkreta finansieringsförslag.
Du få en skräddarsydd finansieringslösning anpassad efter dina specifika behov.

Fördelar för dig som kund

Leasingavgiften är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna.

Hela leasingavgiften är avdragsgill, det vill säga dras som en driftkostnad, vilket innebär minskad skatt.

Med finansiering kan du behålla likviditeten och binder inte kapital.

Leasing fördelar kostnaden över tiden.

Du kan finansiera upp till 100 procent av kostnaden av ett objekt.

Vi finns på Instagram